Partners

Cohost; het project

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie waar mensen met een TBS maatregel worden behandeld. De van der Hoeven Kliniek heeft twee locaties in Utrecht en één in Amersfoort. Sinds de oprichting in 1955 heeft de Van der Hoeven Kliniek kunst en cultuur hoog in het vaandel als onderdeel van de behandeling en worden regelmatig samen met patiënten en stafleden theatervoorstellingen gemaakt.
Stut Theater in Utrecht maakt sinds 1977 theatervoorstellingen over maatschappelijke onderwerpen, gebaseerd op de verhalen en ervaringen van de spelers. Dit zijn geen professionele acteurs, maar mensen die niet of nauwelijks met theater in aanraking komen en die een verhaal hebben dat gedeeld moet worden.
Cornerstone Theater Company uit Los Angeles werkt sinds 1992 aan een nieuwe manier van Community Theatre. Hun werkvorm: story circles, is sterk gebaseerd op persoonlijke verhalen van een zeer diverse groep deelnemers. Zowel first-time-players als professionele acteurs spelen mee.

De Van der Hoeven Kliniek en Stut Theater werken al jaren samen en patiënten vinden (onder begeleiding) bij Stut een veilige plek om te werken aan hun terugkeer in de samenleving.
In 2017 initieerde het International Community Art Festival (ICAF Rotterdam) een samenwerking tussen Stut Theater en Cornerstone Theater Company die dat jaar hun 40 en respectievelijk 30 jarig jubileum vierden. Als derde partij werd de Van der Hoeven Kliniek gevonden. In tien dagen maakte Cornerstone een voorstelling (The Forked Path) met patiënten en medewerkers uit de kliniek, gecombineerd met spelers van Stut Theater.

Deze samenwerking en de voorstelling was een groot succes en leidde tot de wens naar een intensievere uitwisseling tussen de verschillende partijen. In september 2018 is een delegatie vanuit de Van der Hoeven Kliniek en Stut Theater twee weken afgereisd naar Cornerstone in Los Angeles. Hier zijn de eerste plannen voor het vervolg van de samenwerking in 2019/2020 concreet gemaakt.

De drie partijen hebben zich voor dit project verenigd onder de naam COHOST (COrnerstone /HOeven Kliniek/ STut: Co-hosting: samen iets tot stand brengen). De kern van het project is een intensieve methodiek- en kennisuitwisseling door samen naar een voorstelling toe te werken. Alle drie de partners maken een eigen voorstelling, naar eigen traditie en met eigen doelgroep. Tijdens die eerste fase komen de professionals bij elkaar kijken en gaan mee-regisseren. In de tweede fase maken de drie groepen hun eigen voorstelling af. In een derde fase wordt een eindpresentatie gemaakt. Dat kan een drieluik worden van de drie aparte voorstellingen, maar ook kan het zijn dat delen van de drie diverse producties samen gevoegd tot één voorstelling -of alles wat daar tussen zit.

Partners

De Van der Hoeven Kliniek is als onderdeel van 'De Forensische Zorg Specialisten' een centrum voor klinische forensische psychiatrie waar mensen met een TBS maatregel of civielrechterlijke maatregel worden behandeld. Sinds de oprichting in 1955 heeft de Van der Hoeven Kliniek kunst en cultuur hoog in het vaandel als onderdeel van de behandeling. De eerste toneeldocenten schuwden grote thema's niet in hun projecten en voorstellingen met patiënten (liefde, dood, wraak) en zij kwamen als vanzelfsprekend met Shakespeare bewerkingen. Het gebruik van beeldende- en podiumkunsten is tot op de dag van vandaag voortgezet door het team van kunstvakdecenten.
De Van der Hoeven Kliniek is uniek in hoe kunst (beeldend, theater en muziek) in de kliniek wordt ingezet: niet als therapie; wel als onderdeel van de behandeling. www.dfzs.nl

Stut Theater is het oudste Community Theatergezelschap van Nederland, opgericht in 1977. Stut maakt theatervoorstellingen over maatschappelijke onderwerpen, gebaseerd op de verhalen en ervaringen van de spelers. Dit zijn geen professionele acteurs, maar mensen die niet of nauwelijks met theater in aanraking komen, maar een verhaal hebben dat gedeeld moet worden. Stut maakt voorstellingen om actuele thema's aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken en om hun spelers in hun kracht te zetten.www.stut.nl

Cornerstone Theater Company (Los Angeles, V.S.) is een Community gezelschap, opgericht 1986 in Boston. Gedurende de eerste jaren van haar bestaan reisde Cornerstone door het platteland van de VS. Daar deconstrueerden en reconstrueerden ze klassieke toneelteksten samen met de mensen die daar woonden. In 1992 verhuisden ze naar Los Angeles, waar ze hun nadruk op klassieke toneelbewerkingen los lieten en aan een nieuwe manier van Community Theatre gingen werken. Deze is sterker gebaseerd op persoonlijke verhalen van een zeer diverse groep deelnemers, en zowel first-time-players als professionele acteurs spelen mee. Inmiddels is Cornerstone nationaal een bekende en gevestigde naam. www.cornerstonetheater.org
Bekijk ook de Cornerstone Documentary 

Catching Cultures Orchestra uit Utrecht is uitgenodigd om aan dit project mee te werken. Dit orkest geeft muziek - die vluchtelingen hebben meegenomen - een plek in de Nederlandse samenleving en biedt mensen met verschillende culturele achtergronden de gelegenheid samen muziek te maken in interactie met een divers publiek. Hun pijlers zijn muzikale nieuwsgierigheid en sociale betrokkenheid. Om de kwaliteit van de muziek tijdens de COHOST voorstelling te waarborgen zal een samenwerking worden aangegaan met dit orkest. Zij zullen samen met de muziekdocenten en de muzikanten (patiënten) uit de Van der Hoeven Kliniek de muziek voor hun rekening nemen. Een arrangeur van het orkest zal ook bijdragen aan de zelf te maken composities. www.catchingculturesorchestra.nl

Ingrid Kamerling werkt als zelfstandig documentaire filmmaker en als psycholoog in de GGZ. Haar debuutfilm Geluiden voor Mazin (EO) is in 2012 op het IDFA uitgeroepen tot jeugddocumentaire van het jaar, toerde langs meer dan 60 internationale festivals en won meerdere prijzen. Haar tweede film In het Hoofd van mijn Zusje (BNN VARA) werd vertoond in 25 Nederlandse bioscopen en kreeg zes prijzen op internationale filmfestivals. In september is haar nieuwe film Oma en Chris & de rode auto (BNN VARA) op het Nederlands Filmfestival in de Gouden Kalf Competitie en in de filmhuizen vertoond. www.omaenchris.com / www.vivian-film.com

Tangerine Tree is een onafhankelijk documentaire productiehuis gevestigd in Rotterdam. Tangerine Tree stelt zich ten doel hoogwaardige, creatieve, auteur gedreven films en culturele projecten te produceren, zet zich in voor kruisbestuivingen op artistiek vlak en verwelkomt experiment en durf. Tangerine Tree produceert momenteel ook de documentaire Blue Monday van Ingrid Kamerling. www.tangerinetree.nl

Nienke Verstegen is als onderzoekster van de Van der Hoeven Kliniek verbonden aan het project. Zij zal als antropoloog etnografisch participerend (kwalitatief) onderzoek doen bij het maken en spelen en zal zich voornamelijk richten op de TBS-patiënten: hun ervaringen en hun ontwikkelingen. Via Eugéne van Erven (directeur ICAF en hoogleraar Universiteit Utrecht) zal een studentenonderzoek worden opgezet om zich te richten op de deelnemers bij Stut theater. Ook Cornerstone zal op zoek gaan naar mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek aan hun project, hun doelgroep te verbinden. www.dfzs.nl