Project Cohost


De Utrechtse Van der Hoeven Kliniek en het Utrechtse Stut Theater werken al jaren samen. De patiënten uit de kliniek vinden (onder begeleiding) bij Stut een veilige plek om te oefenen voor hun terugkeer in de samenleving. In 2017 maakten Stut, de kliniek en het Amerikaanse Cornerstone voor de eerste keer samen een voorstelling (The Forked Path) met patiënten en stafleden uit de kliniek, gecombineerd met spelers van Stut Theater. De samenwerking en de voorstelling was een groot succes en leidde tot de wens naar een intensievere uitwisseling tussen de verschillende partijen.
Onder de naam COHOST (COrnerstone /HOevenkliniek/STut: Co-hosting: samen iets tot stand brengen) is dit samenwerkingsproject gestart.

Door wederzijdse uitwisselingen wordt samen naar een voorstelling toe gewerkt met als onderliggende thema's segregatie en identiteit. Om het maakproces en de vorm van de voorstelling meer richting te geven gebruikt COHOST het verhaal over Narcissus en Echo als leidraad. Twee tragische figuren, waarin de ene, Narcissus, alleen maar kan nemen en niet geven, en de ander, de nimf Echo, alleen maar kan geven en juist niets nemen.

De achtergronden van dit project, de partners, de spelers en de organisaties Van der Hoevenkliniek, STUT en Cornerstone zijn te lezen op Stories. De ontstaansgeschiedenis van de voorstelling zal zichtbaar worden gemaakt via foto's, video's en korte verhalen op Logbook. En als alles klaar is, zullen in 2020 op verschillende plekken en momenten de voorstellingen plaats vinden. Zie voor data en plaatsen Shows.

Contact
Zoek je contact met ons, voor meer informatie en toelichting.

We do need you: en vooral jouw stem!!
Want project COHOST is genomineerd voor de ‘Gouden C’ van Het Fonds voor de Cultuurparticipatie.
Het Fonds voor de Cultuurparticipatie subsidieert belangrijke projecten die cultuur voor diverse mensen toegankelijk maakt, deelname en uitwisseling en maatschappelijke verbinding stimuleert. En dat hebben we gedaan: samen met onze spelers: patiënten, buren, stafleden, met STUT wijktheater Utrecht en theatergroep Cornerstone uit Los Angeles. COHOST staat nu op de shortlist van vijf projecten die gezien worden uit als ‘waardevol cultuurproject’. In de afgelopen maanden hebben spelers, muzikanten en makers hard gewerkt.
De voorstelling was bijna af toen Corona een verplichte pauze afdwong: het doek viel al voor het opging...
Natuurlijk waren we erg teleurgesteld, maar dat ons werk niet ongezien en ongehoord is gebleven, wordt onderstreept door deze nominatie. En we gaan door na de zomer! Nu is de definitieve stem aan jou, de publieksjury!

Stem nu hier! (https://cultuurparticipatie.nl/actueel/33/vijf-kanshebbers-op-gouden-c-2019) Doe het nu

Beschrijf kort waarom COHOST moet winnen.
Bijvoorbeeld omdat het project bijzondere groepen bij elkaar brengt en dat dat nog nooit gebeurd is: Tbs-ers en hun buren.
Dat het interessant is omdat het internationaal groepen bij elkaar brengt met gelijksoortige achtergronden.
Omdat je de voorstelling MOET zien.. enz.
Verzin iets! Onze dank is groot en……. je maakt kans op een uniek vrijkaartje, een handtekening van een speler of maker naar keuze en een warme omhelzing (fysiek of op afstand).
Want wie zijn wij zonder de ander?
Tot ziens bij een van de voorstellingen in dit najaar!
Eva Luining, Petra van den Brand en Fons Diepenmaat (theaterdocenten van der Hoevenkliniek)

flyer Reflections

Covid-19 gooit roet in het leven.

Op 16 maart zouden de repetities beginnen om van de drie delen CO-HO-ST één geheel te maken. Cornerstone, Van der Hoevenkliniek en Stut waren klaar met hun voorbereidingen om hun deel te kunnen presenteren en aan te bieden voor de samenvoeging. Stut en Van der Hoeven hadden al een aantal gezamenlijke repetities achter de rug en hadden al kunnen proeven van wat de samenvoeging zou kunnen betekenen. Scenes in elkaar overlopen, meespelen in elkaars scenes d.m.v. herhalingen, inzetten van Grieks koor, gebruik maken van elkaars audio en video, enz. Er lag al veel klaar om te gebruiken voor de montage van de drie stukken tot een geheel.

En toen kwam het vliegverbod vanuit Amerika en vervolgens werden ook in Nederland maatregelen genomen: geen gezamenlijk repetities meer, de kliniek ging sowieso op slot. Niemand mocht er meer in of uit. Binnen blijven… de corona crisis was een feit.

“Wie ben ik zonder de ander”, het thema van COHOST werd een enge realiteitstoetsing. We zagen elkaar niet meer, we konden skypen, zoomen, bellen, op afstand in het park tegen elkaar klagen, jammeren, hopen… maar dat was niet wat we gepland hadden.
We voelden ons hopeloos, geen spannende laatste repetities periode, geen voorstellingen meer kunnen spelen: wat een anticlimax, wat een deceptie, wat een teleurstelling. Al die voorbereidingen, al die energie…

Het werd overal stil…

En nu, eind april krabbelen we weer voorzichtig uit onze isolaties, we beginnen weer plannen te maken, te dromen, te durven en te hopen.
We hebben besloten om hoe dan ook het project COHOST een vervolg te geven. We waren er zo dicht bij dat we niet anders kunnen en willen om op de een of andere manier een vorm te vinden voor ons project. We beginnen alle drie zo snel als het kan weer met repeteren. Dat doen we al: in de Van der Hoevenkliniek wordt elke week gespeeld en geoefend met de 1,5 maatregel in een grote zaal. Stut zoomt en werkt aan digitale opdrachten voor de spelers. In Los Angeles is Cornerstone aan het overleven, maar is ook bezig om reading van hun deel van de voorstelling te plannen. En hoe dan ook gaan we zoeken naar mogelijkheden om een vorm te vinden om iets gezamenlijks te tonen en te laten zien wat de kracht is van onze samenwerking.

Verder op deze website is te lezen hoe ons project tot stand is gekomen en hoe het zich heeft ontwikkeld. Over de uitwisseling met Cornerstone in LA en hier in NL, over de vrouwen van Stut en hun ontwikkelingen, over de patiënten in de klinieken en hoe hun buren er bij betrokken raakten….

We laten binnenkort meer van ons horen.
We komen met voorstellingen
We komen met een documentaire
We komen met een wetenschappelijk onderzoek en
We komen terug!

Groeten van alle 60 betrokkenen bij project COHOST (1 mei 2020)


Fondsen en sponsoren
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende fondsen: Fonds Cultuurparticipatie, de Gemeente Utrecht, Stichting Elise Mathilde Fonds, The Netherland America Founation, De Cooperatie VGZ in samenwerking met MIND / Herstelspecial 2019, ICTZ, Cegeka Solutions and Projects BV.